Rodzaje spraw

 Nasza kancelaria zajmuje się różnego rodzaju sprawami, które powstały w wyniku zaistnienia błędu medycznego.

 Sprawy, którymi się zajmujemy to:

Szkoda przy porodzie

Błędy lekarskie przy porodzie to niestety nadal jedna z najczęściej podejmowanych przez nas spraw. Kobieta, która znajduje się pod opieką placówki medycznej, oddaje w jej ręce nie tylko swoje zdrowie ale również życie swojego dziecka.

Najczęściej spotykany błąd lekarski dotyczy zaniechania lub błędnej interpretacji badań prenatalnych. Często zdarza się, że lekarz prowadzący ciąże zleca kobiecie przyjmowanie leków, które znajdują się na liście zabronionych do przyjmowania w trakcie ciąży. Jeśli kobieta otrzymuje niewłaściwe leczenie lub opisywane przez nią dolegliwości są bagatelizowane przez lekarza prowadzącego, noworodek może przyjść na świat z licznymi schorzeniami, utrudniającymi mu prawidłowe funkcjonowanie.

Błąd medyczny może nastąpić również podczas samego porodu. Okres okołoporodowy jest niezwykle trudny zarówno dla rodzącej jak noworodka. Może dojść w nim do uszkodzeń ciała dziecka takich jak złamanie obojczyka czy uszkodzenia panewki biodrowej. Może dojść również do zbyt późnego podjęcia decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia, niedopilnowaniu parametrów życiowych matki i dziecka.

Niewłaściwa opieka medyczna

Niewłaściwa opieka medyczna może generować szereg sytuacji, których skutkiem jest błąd medyczny.  Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie, do uzyskania fachowej pomocy oraz działań prowadzących do poprawy stanu zdrowia.

Najczęściej problem z dostępem do prawidłowej opieki medycznej pojawia się w dni świąteczne, weekendy i podczas nocnych dyżurów. Odsyłanie do innych placówek medycznych, brak wystarczającej liczby specjalistów na dyżurach, długie oczekiwanie w kolejkach oraz opieszałość personelu medycznego przekłada się na stan zdrowia pacjentów. W takich sytuacjach placówki medyczne powinny być pociągnięte do odpowiedzialności, a pacjent ma prawo żądać odszkodowania za błąd medyczny.

Pomylenie zakresu zabiegu

Błąd medyczny dotyczący pomylenia zakresu zabiegu to błąd w sztuce lekarskiej, przez który dochodzi do zoperowania niewłaściwego organu, części ciała lub pomylenia zakwalifikowanych do zabiegów pacjentów. W tego typu sytuacjach najczęściej dochodzi do nieodwracalnych problemów zdrowotnych, oszpeceń, a nawet zgonu pacjenta.

Błędna diagnoza lekarska

Błędna diagnoza lekarska, spowodowana złą interpretacją badań prowadzi do podjęcia przez pacjenta niewłaściwego leczenia, przez które dochodzi do rozstroju zdrowia ofiary błędu medycznego. Często zdarza się, że postawienie błędnej diagnozy prowadzi do pogorszenia się psychicznego stanu zdrowia pacjenta. Dochodzi do wszelkiego rodzaju załamań, nerwic oraz depresji. Prawnik zajmujący się sprawami medycznymi przeprowadzi odpowiednią procedurę, mającą na celu uzyskania jak najwyższego odszkodowania za błąd medyczny.

Odmowa udzielenie świadczenia medycznego

Niesienie pomocy osobom chorym to obowiązek każdego lekarza. Nieuzasadniona odmowa udzielenia pomocy medycznej, rezygnacja z diagnostyki, opieszałość podczas podjęcia decyzji w wykonaniu specjalistycznych badań oraz odmowa skierowania do specjalistycznej placówki, w której pacjent miałby szansę na odzyskanie zdrowia lub ochronę życia są to przesłanki do dochodzenia odszkodowania.

Pozostawienie materiałów chirurgicznych

Pacjent, który poddaje się inwazyjnemu zabiegowi, powierza swoje życie i zdrowie w ręce medyków.

Pośpiech, nieuwaga, brak doświadczenia i niedopatrzenia personelu medycznego prowadzą do powstawania karygodnych błędów medycznych.

Pozostawienie w ciele pacjenta narzędzi chirurgicznych skazuje pacjenta na dodatkowy ból i cierpienie psychiczne związane z ponowną operacją. Często gdy dochodzi do tego rodzaju błędu w sztuce lekarskiej może dojść do uszkodzenia zdrowych organów lub dużego uszczerbku na zdrowiu. Wszystko to sprawia, że pacjent ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej.

Niewłaściwe podanie leku

Do tego rodzaju błędu nie dochodzi wyłącznie z winy lekarzy. Swój udział w powstaniu tego rodzaju błędu medycznego mają również farmaceuci niewłaściwie interpretujący nieczytelne recepty. W wypadku gdy jest ona niejasna, farmaceuta ma obowiązek skontaktować się z wystawiającym ją lekarzem w celu uzyskania informacji o leku, który powinien być wydany.

W placówkach medycznych personel medyczny może pominąć dawkę leku, podać je niewłaściwemu pacjentowi lub podać w niewłaściwy sposób.

Zakażenie w szpitalu

Do zakażeń szpitalnych dochodzi podczas niezachowania standardów sanitarnych w placówkach medycznych, pominięcia procedur sterylności takich jak używanie jednorazowych rękawiczek oraz braku działań w przypadku rozprzestrzeniającego się zakażenia w postaci odizolowania jego źródła.

Odszkodowanie od szpitala za śmierć

Gdy błąd w sztuce lekarskiej lub błąd medyczny prowadzi do śmierci pacjenta, rodzina poszkodowanego ma uzasadnione prawo ubiegać się o zadośćuczynienie pisząc pozew przeciwko szpitalowi.

W tym przypadku, jak również we wszystkich wymienionych wyżej nie pobieramy żadnych opłat z góry za podjęte przez nas działania oraz analizę sprawy.

Jeśli masz do nas pytania,

które nadal pozostają bez odpowiedzi zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub jeśli wolisz możesz do nas napisać!

KONTAKT
KONTAKT