Błąd dentystyczny jest kolejnym przykładem błędu medycznego. Z błędami dentystycznymi mamy do czynienia w sytuacji której lekarz stomatolog postąpił niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, nie dołożył najwyższej staranności lub przekroczył swoje kompetencje, tj. dopuścił się działania lub zaniechania będącym niewłaściwym, naruszającym zasady wiedzy medycznej.

Błędy mogą mieć miejsce zarówno w leczeniu zachowawczym, ortodontycznym jak i implantologicznym. Do wymienionych błędów w szczególności można zaliczyć : pomylenie zęba (leczenie, ekstrakcja zdrowego zęba, błędy w leczeniu ortodontycznym powodujące rozchwianie lub nawet utrata zębów, niewłaściwe rozmieszczenie implantów pod most protetyczny, niewłaściwa diagnostyka przed wykonaniem implantacji, pozostawienie narzędzi w leczonym kanałowo zębie (bez poinformowania o tym fakcje pacjenta). Jeżeli w wyniku błędu lekarza stomatolega doszło do szkody, poszkodowanemu należy się odszkodowanie i zdaośćuczynienie.

Kancelaria Capital Lex S.A pomaga pacjentom poszkodowanym niewłaściwym postępowaniem lekarza dentysty we wszystkich obszarach leczenia stomatologicznego.

Jeżeli podejrzewasz, że w trakcie leczenia dentystycznego doszło do błędu lekarza stomatologa skontaktuj się z nami. Analiza sprawy jest bezpłatna.

W celu uzyskanie informacji dotyczącej możliwości współpracy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Zadzwoń 22 125 50 10