Błędy medyczne

Jaką kwotę można uzyskać z powodu odszkodowania z powodu powstania błędu medycznego? Komu przysługuje odszkodowanie, renta, a komu zadośćuczynienie? Kto powinien ocenić wielkość doznanego uszczerbku na zdrowiu? Jak obliczana jest wysokość przysługującego odszkodowania?

Wysokość odszkodowania za błędy lekarskie jest trudna do przewidzenia z góry, ponieważ kodeks cywilny nie określa jasno tej sumy.

Najczęściej aby dochodzić swoich praw poszkodowani pacjenci wybierają postępowanie ugodowe lub kierują sprawę do organizacji, która nazywa się wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W skład komisji wchodzi zawsze 16 osób. Są to lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele rzecznika praw pacjenta oraz prawnicy.

 Najważniejszą kwestią podczas ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne jest zebranie wszelkich dokumentów potwierdzających uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

Analizując dokumentację zgromadzoną przez naszego klienta jesteśmy w stanie ocenić realne szanse na uzyskanie jak najwyższego odszkodowania.

Rodzaje odszkodowań

Błąd w sztuce lekarskiej lub łamanie podstawowych praw pacjenta prowadzi do powstawania licznych błędów medycznych, za które pacjent ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie.

Jednorazowe świadczenie
Jednorazowe świadczenie, na wysokość którego nie wpływa faktycznie poniesiona strata majątkowa, jest to zadośćuczynienie za doznane cierpienie. O zadośćuczynienie może ubiegać się również rodzina pacjenta w przypadku jego śmierci. Przy obliczaniu wysokości zadośćuczynienia pod uwagę brane są takie czynniki jak wiek pacjenta, obniżenie jakości jego życia, poniesione cierpienia fizyczne i psychiczne, uciążliwość leczenia oraz bezradność życiowa.
Rekompensata
Rekompensata za poniesione straty majątkowe takie jak koszty leków, koszty rehabilitacji, dojazdy do szpitala i wszystkie związane z uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu poniesione straty jest rozumiane jako odszkodowanie. Pacjent przygotowując się do rozprawy powinien gromadzić wszelkie faktury i paragony, świadczące o poniesionych stratach. Będą to koszty rehabilitacji, prywatnej opieki oraz oczywiście leków.
Renta
Pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego ma prawo ubiegać się o rentę na zwiększone potrzeby lub rentę z tytułu utraty zdolności do pracy. Jest przyznawana na określony czas i w razie potrzeby odnawialna. Ma za zadanie pokryć koszty leczenia, pokryć w znaczny sposób straty związane z utratą zdrowia, wyrównać różnicę spowodowaną degradacją na niższy szczebel społeczny oraz gdy poszkodowany nie może podjąć żadnej pracy zapewnić mu godny byt.

Warto wspomnieć, że najwyższe kwoty osiągają zazwyczaj zadośćuczynienia, ponieważ liczone są uznaniowo. Natomiast wysokość odszkodowania i renty zależy od faktycznie poniesionych strat pacjenta.

Dla przykładu za utratę życia pacjenta odszkodowanie może wynosić 300 000 zł. Gdy błąd lekarza dotyczy pozostawienia w ciele pacjenta narzędzi chirurgicznych wysokość odszkodowania sięga 150 000 zł. Omyłkowe wycięcie narządu uprawnia do żądania zadośćuczynienia w wysokości 600 000 zł.

Błąd lekarski podczas porodu, gdy dochodzi do uszkodzenia okołoporodowego noworodka z powikłaniami, daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie sięgające kwoty 900 000 zł.

Dobry adwokat do spraw medycznych, doprowadzi powierzoną mu sprawę do końca, pozwalając swojemu klientowi poznać swoje prawa i skrystalizować oczekiwania.

Fakt, że aby samodzielnie złożyć wniosek należy wpłacić na konto urzędu wojewódzkiego kwotę 200 zł, może być dla niektórych osób dość kłopotliwe. Błędy medyczne generują często ogromne koszty leczenia, dlatego zrozumiałe jest, że ofiary błędów medycznych liczą się z każdą złotówką.

Równie kłopotliwe może być to, że gdy komisja uzna, że do błędu medycznego nie doszło, pacjent zostanie obciążony kosztami za opinię biegłych, ich ewentualny dojazd na miejsce, zakwaterowanie i utracone zarobki. Oczywiście jeśli komisja zgodzi się z wnioskiem poszkodowanego pacjenta, wszystkie te koszty poniesie szpital.

Co ważne należy też ściśle przestrzegać ustalonych terminów, inaczej uzyskanie odszkodowania będzie niemożliwe lub w najlepszym przypadku opóźnione.

Powierz nam swoją sprawę

Aby zaoszczędzić sobie dodatkowych nerwów i uzyskać najwyższą z możliwych kwot należnego odszkodowania za błędy medyczne, powierz nam swoją sprawę, a my dopilnujemy za ciebie wszystkich terminów oraz weźmiemy na siebie koszty postępowania.

KONTAKT
KONTAKT