Jednym z częściej zadawanych pytań związanym z wystąpieniem błędu w sztuce lekarskiej jest kwestia przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Poszkodowani zastanawiają się kiedy następuje przedawnienie roszczeń odszkodowawczych, jakie roszczenia mogą ulec przedawnieniu oraz od kiedy zaczyna liczyć się czas przedawnienia.

Kiedy przedawnia się błąd medyczny

W przypadku błędu medycznego najczęściej przyjmuje się 3 letni okres liczony od dnia, w którym wystąpił uszczerbek na zdrowiu. Nieudana operacja, zła diagnoza lekarskaopieka medyczna, która podjęła złe decyzje oraz wszystkie wydarzenia, które przyczyniły się do pogorszenia jakości życia, mające miejsce w placówce medycznej oraz ściśle z nią związane, uprawniają ofiarę błędów medycznych do ubiegania się o odszkodowanie za błąd medyczny błąd lekarski.

Czasem zdarza się, że pokrzywdzony długo nie wie, że padł ofiarą błędu medycznegoDzieje się tak na przykład w przypadku zakażenia lub błędnej diagnozy w wyniku której podawane są złe leki. W takim wypadku okres przedawnienia będzie wynosił również 3 lata, ale liczone od dnia, w którym chory dowiedział się o szkodzie. Maksymalny czas na wniesienie pozwu o odszkodowanie za błędy lekarskie wynosi 10 lat.

Gdy na terenie placówki medycznej dochodzi do przestępstwa, czas przedawnienia wydłuża się nawet do 20 lat po wystąpieniu błędu medycznego. Jak można to rozumieć? Otóż gdy lekarz działa na szkodę pacjenta lub nie wypełnia należycie swoich obowiązków, wtedy mówimy o przestępstwie. Również gdy dochodzi do błędu organizacyjnego czyli dopuszczenia do sytuacji, gdy maszyny podtrzymujące i ratujące życie są niesprawne lub nie ma do nich dostępu pacjent może wnioskować o odszkodowanie od szpitala w terminie do 20 lat.

Kiedy pokrzywdzonym jest osoba nieletnia, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, również traktowana jest inaczej przez prawo. Osoba niepełnoletnia może domagać się odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu maksymalnie do 2 lat po ukończeniu pełnoletniości.

Jednak, żeby do przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie mogło w ogóle dojść, musimy wiedzieć wobec kogo kierujemy oskarżenie za błąd medycznyCzasem zdarza się, że w trakcie procesu wychodzi na jaw, że oskarżona osoba jest niewinna za wyrządzoną szkodę. W takiej sytuacji 3 letni okres przedawnienia zaczyna swój bieg od dnia, gdy dowiemy się, że odpowiedzialność ponosi ktoś inny.

Przedawnianie się spraw przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W przypadku organu jakim jest Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Błędach Medycznych powyższe terminy mogą nie mieć zastosowania. Dlaczego? Powodów jest kilka.

Pierwszy z nich jest to ograniczenie czasowe, jakim jest data wprowadzenia w ustawie przepisów o komisjach. Przepisy te weszły w życie 1.01.2012 roku co oznacza, że przed tym organem, nie można dochodzić praw, które wydarzyły się przed tą datą.

Na wniesienie wniosku o odszkodowanie za błąd medyczny wnosi się do roku od chwili w której poszkodowany w wyniku błędu medycznego dowiedziała się o zakażeniu, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta. Należy przy tym pamiętać o drugim terminie to jest wniosek o odszkodowanie, nie może tego zrobić w terminie dłuższym jak 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta..

W przypadku, gdy przeciwko personelowi medycznemu toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, postępowanie przed komisją zostaje zawieszone.

Co dzieje się w przypadku przedawnienia.

W przypadku przedawnienia możemy zostać obciążeni kosztami sądowymi oraz kosztami adwokata reprezentującego szpital lub ubezpieczyciela.

Gdy nie jesteśmy pewni czy doszło do przedawnienia i czy nasze roszczenia są w pełni zasadne, najlepiej udać się do kancelarii prawnej zajmującej się odszkodowaniami w sprawach medycznych.

Dobry adwokat od spraw medycznych będzie w stanie prawidłowo ocenić nasze szanse w powodzeniu sprawy, ponieważ zajmuje się tym każdego dnia. Nie należy bać się współpracy z adwokatem, ponieważ najczęściej analiza przypadków i prowadzenie sprawy jest bezpłatne. Będziemy mieli pewność, że nie spotkamy się z zarzutem przedawnienia sprawy oraz zaoszczędzimy sobie nie tylko wiele nerwów ale i zbędnych wydatków.

Zadzwoń 22 125 50 10