Wykonujemy bezpłatne analizy i sprawdzamy twoje szanse na uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne.

Ponosimy wszystkie koszty prowadzenia sprawy przed sądami aż do uzyskania prawomocnego wyroku (koszty wpisu sądowego, biegłych, obsługi prawnej).

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Odszkodowania za błędy medyczne

Niezależnie od posiadanego statusu społecznego, każdy z nas przebywając w szpitalu chciałby znajdować się pod opieką wykwalifikowanej kadry medycznej, która swoim doświadczeniem i sercem do zawodu nie dopuści do powstania jednej z bardziej stresujących sytuacji jaką jest zaistnienie błędu medycznego.

Czasem zdarza się tak, że w wyniku błędu lekarza, spowodowanego różnymi czynnikami, dochodzi do nieodwracalnych w skutkach powikłań, prowadzących do utraty zdrowia pacjenta, a nawet narażenie go na utratę życia.

Błąd medyczny i błąd lekarski

Błąd medyczny i błąd lekarski są to dwa bardzo zbliżone do siebie terminy, o różnym znaczeniu, które często są mylone przez dotkniętych nimi pacjentów. Czym więc różnią się te dwa terminy?

Błąd lekarski dotyczy tylko i wyłącznie pracy medyka, błędnie postawionych diagnoz i rokowań, a co za tym idzie kontynuowanie przez chorego dalszego leczenia, które zamiast do poprawy stanu zdrowia, prowadzi do uszczerbku na nim. Błędem lekarskim nazywamy również nieprawidłowości podczas operacji, nieprzestrzeganie zasad ostrożności przy wykonywanych zabiegach oraz wszelkie niedopatrzenia.

Błąd medyczny

Błąd medyczny natomiast, nie powstaje tylko i wyłącznie z winy lekarza, ale całej placówki, która opiekuje się pacjentem. Wszelkie działania prowadzące do narażenia pacjenta przebywającego pod opieką placówki medycznej na niebezpieczeństwo, daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne. W takim wypadku nie ma znaczenia, czy błąd popełnił ratownik czy operator sprzętu medycznego. Równie często jak błąd w sztuce lekarskiej zdarza się błąd medyczny w pracy pielęgniarki, za który również mamy prawo żądać odszkodowania za błędy medyczne.

Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest prostsze niż myślisz!

Jesteśmy doświadczoną kancelarią prawną, działającą na rynku od lat. Przez ten czas zebraliśmy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z odszkodowaniami za błędy medyczne. Jeśli błąd medyczny zniszczył zdrowie tobie lub dotknął członka twojej rodziny, skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście. Pomożemy.

Napisz do nas lub zadzwoń
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem w godz. 9-17, możesz wypełnić formularz kontaktowy w zakładce Kontakt lub po prostu napisać do nas maila.
Przygotuj całą dokumentację którą posiadasz
Opis Twojej historii wraz z dokumentacją którą posiadasz da nam pełny obraz Twojej sprawy.
Opowiedz lub opisz nam swoją historię
Opowiedz lub opisz nam w szczegółach jaki Twoim zdaniem błąd medyczny został popełniony.
Powierz nam swoją sprawę
Podpisz umowę bez jakiegokolwiek ryzyka, powierz nam pełnomocnictwo do reprezentowania Ciebie.
Wykonamy bezpłatnie analizę Twojej sprawy
Zbierzemy niezbędną dokumentację za Ciebie. Wykonamy analizę prawno-medyczną, Twoją sprawą zajmą się profesjonaliści – prawnicy oraz lekarze ze specjalizacją w tego typu przypadkach.
Uzyskaj możliwie wysokie odszkodowanie
Uzyskaj najwyższe odszkodowanie, pomożemy na każdym etapie oraz pokryjemy Twoje koszty aż do prawomocnego wyroku sądu.

Jeżeli uważasz że należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny skutkujący trwałym uszczerbkiem na Twoim lub bliskiej Ci osoby zdrowiu, zgłoś się do nas!

Oferujemy fachową pomoc prawną osobom poszkodowanym.

KONTAKT
KONTAKT

Błędy medyczne i ich rodzaje

Błędy medyczne w zależności od okoliczności ich występowania dzielą się na kilka grup. Najczęściej występujące błędy medyczne to:

Błąd medyczny przy porodzie
Kiedy życie matki i dziecka, jest narażone na szwank przez opieszałość lekarza i zaniedbania personelu medycznego, mówimy o zaistnieniu błędu medycznego. Na błąd medyczny w tym przypadku składają się źle zinterpretowane badania prenatalne, uszkodzenie ciała dziecka i matki, urazy płodu oraz oczywiście utrata życia lub zdrowia matki i dziecka.
Niewłaściwe podanie leku
Do tego rodzaju błędu nie dochodzi wyłącznie z winy lekarzy. Swój udział w powstaniu tego rodzaju błędu medycznego mają również farmaceuci niewłaściwie interpretujący nieczytelne recept. W wypadku gdy jest ona niejasna, farmaceuta ma obowiązek skontaktować się z wystawiającym ją lekarzem w celu otrzymania informacji o leku, który powinien być wydany. Z kolei w placówkach medycznych personel medyczny, który sprawuje opiekę nad pacjentem, może pominąć dawkę leku, podać go niewłaściwemu pacjentowi lub zaaplikować w nieodpowiedni sposób. Dodać trzeba, że informacje i ostrzeżenia podane na ulotce nie zwolnią lekarza automatycznie z odpowiedzialności. Przyjęto bowiem pogląd, że nie każdy pacjent może zapoznać się z ulotką, choćby na skutek złego stanu zdrowia, który uniemożliwia przeczytanie i zrozumienie treści takiej ulotki.
Pozostawienie materiałów chirurgicznych
Pacjent, który poddaje się inwazyjnemu zabiegowi, powierza swoje życie i zdrowie w ręce medyków. Pośpiech, nieuwaga, brak doświadczenia i niedopatrzenia personelu medycznego są źródłami powstawania karygodnych błędów medycznych. Pozostawienie w ciele pacjenta narzędzi chirurgicznych skazuje pacjenta na dodatkowy ból i cierpienia psychiczne związane z ponowną operacją. Często gdy dochodzi do tego rodzaju błędu w sztuce lekarskiej, może dojść do uszkodzenia zdrowych organów lub dużego uszczerbku na zdrowiu. Wszystko to sprawia, że pacjent ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od szpitala.
Błędna diagnoza lekarska
Błędna diagnoza lekarska spowodowana złą interpretacją badań skutkuje podjęciem przez pacjenta błędnego leczenia, przez które dochodzi do rozstroju zdrowia ofiary błędu medycznego. Zdarza się również, że postawienie błędnej diagnozy prowadzi do pogorszenia się psychicznego stanu zdrowia pacjenta. Dochodzi do wszelkiego rodzaju załamań, nerwic, czy depresji. Prawnik zajmujący się sprawami medycznymi przeprowadzi więc odpowiednią procedurę, której celem jest uzyskanie jak najwyższego odszkodowania za błąd medyczny.
Pomylenie zakresu zabiegu
Błąd medyczny dotyczący pomylenia zakresu zabiegu to błąd w sztuce lekarskiej, przez który dochodzi do zoperowania niewłaściwego organu, części ciała lub pomylenia zakwalifikowanych do danego zabiegu pacjentów. Do takiego błędu najczęściej dochodzi z powodu błędów organizacyjnych szpitala. W tego rodzaju sytuacje prowadzą do powstania problemów zdrowotnych (często nieodwracalnych), oszpeceń, a nawet zgonu pacjenta.
Niewłaściwa opieka medyczna
Niewłaściwa opieka medyczna może wywołać wiele sytuacji, których skutkiem jest błąd medyczny. Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie, do uzyskania fachowej pomocy oraz do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia. Z reguły problem z dostępem do prawidłowej opieki medycznej pojawia się w dni świąteczne, weekendy i podczas nocnych dyżurów. Odsyłanie do innych placówek medycznych, brak wystarczającej liczby specjalistów na dyżurach, długie oczekiwanie w kolejkach oraz opieszałość personelu medycznego przekłada się w oczywisty sposób na stan zdrowia pacjentów. W takich sytuacjach placówki medyczne(szpital, NZOZ) mogą być pociągnięte do odpowiedzialności, a pacjent ma prawo do żądania odszkodowania za błąd szpitala czy innego podmiotu leczniczego. Gdy o zdrowiu pacjenta decydują minuty, każda chwila zwłoki może doprowadzić do nieszczęścia.
adwokat-sprawy-medyczne

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej?

Ofiary błędów lekarskich najczęściej nie wiedzą w jaki sposób mogą ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Nie mają odpowiedniej wiedzy, co jest w pełni zrozumiałe, ponieważ oprócz zgromadzenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uszczerbek na zdrowiu potrzebna jest również solidna dawka wiedzy prawniczej.

Do tego, gdy pacjent dotknięty błędem medycznym nie ma do kogo zwrócić się o pomoc, najczęściej rezygnuje z walki o swoje prawa.

KONTAKT
KONTAKT

Jeżeli uważasz, że powinieneś uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, który spowodował uszczerbek na Twoim zdrowiu lub bliskiej Ci osoby, koniecznie zgłoś się do nas i sprawdź jak możemy Ci pomóc!

0
pozostawienie instrumentów po operacji w ciele pacjenta
0
śmierć pacjenta
0
omyłkowe wycięcie narządu
0
uszkodzenie okołoporodowe noworodka z powikłaniami

Pomożemy Ci

Nie jesteśmy obojętni na los ofiar błędów lekarskich, dlatego naszym klientom zapewniamy bezpłatną analizę sprawy oraz odciążamy w sprawach sądowych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dodatkowy stres, który z całą pewnością nie przyczynia się do poprawy zdrowia osoby poszkodowanej, dlatego reprezentujemy naszych klientów w sprawach karnych, administracyjnych i cywilnych, a także nie zostawimy naszego klienta samego w rozmowach z ubezpieczycielami i Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Gwarantujemy, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i kompleksowo.

ZADZWOŃ
ZADZWOŃ
adwokat-odszkodowania-warszawa
0
pozostawienie instrumentów po operacji w ciele pacjenta
0
śmierć pacjenta
0
omyłkowe wycięcie narządu
0
uszkodzenie okołoporodowe noworodka z powikłaniami